Uusimmat

Uuden Taideyliopiston sisältöpilotti Liikutus improvisoi monialaisesti

SATU KOJO

DSC_1898Liikutus-projekti oli yksi Taideyliopiston sisältöpiloteista, joka kokeili monialaisen yhteistyön mahdollistamista osana taidekoulutusta. Sen tavoitteena oli yhdistää eri taidealoja ja etsiä yhteisiä toimintatapoja improvisaation keinoin.

 

Toimin Liikutus-projektin alullepanijana ja tuottajana helmikuusta 2012 helmikuuhun 2013 ja tehtäviini kuului tuottajan perustehtävät rahoituksen hankkimisesta ja ideoinnista loppukaronkkaan ja palautteiden keäämiseen. Projektilla oli tuotannollisia, taiteellisia ja pedagogisia tavoitteita. Se toteutti kolme viikonlopputyöpajaa marraskuun 2012 ja tammikuun 2013 välisenä aikana ja Musiikkitalon Sonoressa pidetyn improvisaatioesityksen 26.1.2013. Projektin työryhmä koostui Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian opettajista ja opiskelijoista ja siinä oli yhteensä 15 jäsentä.

Tuottajan rooli projektissa oli mielenkiintoinen markkinoinnin suhteen, sillä improvisaatioesitystä markkinoitaessa tuottaja ei välttämättä tiedä mitä on myymässä. Hän saattaa ainoastaan kuvailla työskentelytapoja ja -kulttuuria sekä yleistä ilmapiiriä projektin sisällä. Tämän kaltaisessa tuotannossa muun muassa osallistava sosiaalisen median hyödyntäminen on antoisaa ja markkinointia rikastavaa.

Liikutus oli taiteiden välinen projekti, jonka alkaessa sen toteuttajat eivät tienneet, minne ovat menossa tai mikä projektin valmis tuotos olisi. Sen sijaan työryhmä hyppäsi rohkeasti alojen välimaastoon kohtaamalla omat epämukavuusalueensa ja löytämällä itsensä monialaisina taiteilijoina. Myös tuottajana löysin itsestäni uusia puolia työryhmän vetäjänä, vastuunkantajana ja fasilitaattorina.

 

Satu Kojo, Kulttuurituottaja 10A