Kansainvälisyys

Suomen Japanin Instituutti, työharjoittelu Marjaana Larpa

Toisen harjoittelijan kanssa lähetystön pihalla.

Toisen harjoittelijan kanssa lähetystön pihalla.

”Tein syksyllä 2015 kolmen kuukauden harjoittelun Suomen Japanin Instituutissa (SJI). Toimin työharjoittelussa kulttuurituotannon harjoittelijana ja avustin pääsääntöisesti kulttuuri- ja viestintäpäällikköä hänen projekteissaan. Avustin myös koko organisaatiota koskevissa projekteissa ja yleisissä toimistotehtävissä. Harjoitteluni päätehtävä oli avustaa nykymusiikkihankkeeseen kuuluvien konserttien ja työpajojen järjestämisessä.

Avustin myös erilaisissa residensseihin liittyvissä tehtävissä. Autoin tekemään residenssivalinnan ja tein residenssikuvauksia SJI:n viestintää varten. Konsertti- ja residenssitehtäviin kuului myös kaksi työmatkaa. Harjoittelun aikana autoin myös laatimaan apurahahakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle instituutin erityisavustusta varten.

Yleisiä tehtäviä, joissa harjoitteluni aikana autoin, olivat instituutin nettisivujen uudistaminen, toimintakertomuksen ja -suunnitelman laatiminen, musiikin käytön lupakäytäntöjen selvittäminen sekä erilaiset kokouksien ja kokoustilan järjestelyt. Toteutin työharjoitteluni ulkopuolisena projektina SJI:lle opinnäytetyön valokuvien sopimiskäytännöistä Japanissa.

Käyntikortit kuuluivat asiaan.

Käyntikortit kuuluivat asiaan.

Suosittelen SJI:tä kansainvälisestä, erityisesti Aasian, kulttuuritoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille. Ulkomailla toimiminen edellyttää englannin kielen taitoa, myös japanin kielen taidosta on paljon apua. Vieraassa maassa toimiminen edellyttää sopeutumiskykyä sekä itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Harjoittelijalla on hyvä olla yleissivistävä tietotaso Suomesta ja Japanista.

Terveisin,

Marjaana Larpa”

Työn touhussa.

Työn touhussa.

 

Suomen Japanin Instituutti

3-5-39 Minami-Azabu,

Minato-ku, Tokyo 106-8561

Japan

media@finstitute.jp

www.finstitute.jp

Lisää Marjaanan blogissa.