Opinnäytetyöt

Helsingin kaupunginosien brändääminen kulttuurilähtöisesti. Tapaus Kruununhaka.

Susan Forsblom

Miten kulttuurisesti vahvojen kaupunginosien ja kaupunginosahankkeiden hyviä käytännön kokemuksia voisi soveltaa konkreettiseksi malliksi ja kannustaviksi vinkeiksi Kruununhaalle, joka tahtoo vahvistaa identiteettiään ja tunnettuuttaan? Kaupunginosien kehittämistä kulttuurin avulla tarkastellaan tässä työssä alueellisen brändäämisen näkökulmasta. Tämän teoreettisen viitekehyksen kautta on mallinnettu vaiheet, joiden myötä kaupunginosat voivat kehittää toimintaansa. Alueellinen brändäys tarjoaa hyvät työkalut maantieteellisesti rajatun alueen arvon ja tunnettuuden kehittämiseksi.

Tämä työ on kokonaisuudessaan reflektiivinen kehittämisprosessi, joka on muodostunut pohdintojen, kokemusten ja vuorovaikutuksen kautta. Tiedon keruun menetelminä on käytetty vertailuarviointia (benchmarking), haastattelua ja aivoriihtä (brainstrorming). Tietoa on tuotettu haastattelemalla erilaisia kaupunginosatoimijoita sekä kartoittamalla näiden vertailukohteiden käytännön kokemuksia. Vertailukohteita ovat olleet Design District Helsinki, Kumpulan Kylätila, Turun Kaupunginosaviikot ja Up with Kallio.