Opinnäytetyöt

Kuinka tapahtumapaikan mielikuvaa voidaan muuttaa?

Sannaliina Mononen, Sini Parikka

Tapahtumapaikkoihin voidaan saada parempi käyttöaste vaikuttamalla tapahtumapaikan imagoon. Käyttöasteen lisäksi vaikutukset ulottuvat myös kaupunkikulttuurin elävöittämiseen, väliaikaistilojen tarpeellisuuden reagoimiseen sekä yleiseen asenneilmapiiriin ulkotilojen suhteen. Aiheesta on valmistunut joulukuussa 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelmasta opinnäytetyö ”Tapahtumapaikkaimagon kehittäminen Lasipalatsin aukiolle asiantuntijoiden näkökulmasta”.