Opinnäytetyöt

Runoklubin kehittäminen käyttäjälähtöisesti

Harri Hertell

Tämä opinnäytetyö on runoklubikonseptin kehittämishankkeen raportti. Kehittämishankkeen kohteena on ollut yli kahden vuoden ajan pääkaupunkiseudulla vaikuttanut Poetry Jam -lavarunousklubi, jota järjestää Helsinki Poetry Connection -kollektiivi yhteistyössä kirjallisuusyhdistys Nuoren Voiman Liiton kanssa.

Kehittämishanke on toteutettu avoimesta lähtökohdasta, jossa kehittämistarpeita ei oltu ennalta tiukasti määritelty koskemaan tiettyä spesifiä osa-aluetta. Kehittämistarpeita on lähdetty etsimään käyttäjälähtöisesti spiraalimaista kehittämismallia hyväksi käyttäen. Kehittämishankkeen eri sykleissä on kerätty aineistoa käyttäjiltä ja tapahtuman toteuttamiseen osallistuvilta toimijoilta.