Opinnäytetyöt

Ruoka osana tapahtumaelämystä

Joonas Helander

Opinnäytetyö tarkastelee tapahtumien ruokapalveluita palvelujen ja elämyksien kontekstissa case-esimerkkinä Flow-festivaalin ruokapalvelut. Pohdin työssäni ruokapalvelujen merkitystä tapahtumille ja kartoitan niiden mahdollisuuksia kokonaisvaltaisempaan kävijäkokemukseen. Otan työssäni huomioon ruokapalveluihin liittyviä käytännön realiteetteja ja säädöksiä, jotka tulee huomioida kun pohditaan tämän palvelun vaikutuksia osana tapahtumakokemusta.

Opinnäytetyö pyrkii tuottamaan näkökulmia ruokapalvelujen tulevaisuuteen tapahtumissa selvittämällä niiden kehittymistä, koettua nykypäivää ja ennakoitua huomista. Voiko ruoasta syntyä elämys tapahtumassa, ja jos näin on, mitkä asiat siihen vaikuttavat?