Projektit

3D-mallinnus johtamisen välineenä / Johannes Emenike 12.5.2015

Projektin tavoitteena on luoda toimiva 3D-malli Wanhan Sataman tiloista sekä etsiä mallinnukselle käyttökohteita tapahtumatuotannossa. Lisäksi projektin tavoite oli analysoida Wanhan Sataman organisaatiota ja johtamiskulttuuria.

Projektin konkreettinen tuotos on valmis malli osasta Wanhan Sataman tiloja sekä konkreettisia ehdotuksia ja malleja, miten 3D-mallia voisi hyödyntää tapahtumatuotannon johtamisen välineenä. Lisäksi projektissa analysoin Wanhan Sataman organisaatiota, johtamista ja johtamiskulttuuria.

Uskon vahvasti, että virtuaalimallinnus tulee jossain muodossa käyttöön osana tapahtumatuotantoa ja tiimien sekä ryhmien johtamista projekteissa. Mallinnuksen konkreettisia käyttökohteita Wanhassa Satamassa voisivat olla esim. tilojen suunnittelu, somistus, tekniikan suunnittelu ja tarpeen kartoitus sekä lisämyynti asiakkaille.

Johannes