Tarinat

Tanssi tästä hetkestä

Kontakti-improvisaatio on tanssilaji, jossa tanssi syntyy reaktioina toisen ihmisen liikkeisiin.

Olen tanssinut kontakti-improvisaatiota vuodesta 2005 lähtien, mutta sen selittäminen ulkopuoliselle on edelleen vaikeaa. Tässä artikkelissa haluan kaivautua syvemmälle siihen, mitä kontakti-improvisaatiolla tarkoitetaan, ja käyn läpi eri opettajien antamia määritelmiä omaan kokemukseeni pohjautuen. Käytän lähteinä kontakti-improvisaation perustajien Steve Paxtonin sekä Nancy Stark Smithin tekstejä sekä opettajani Joerg Hassmannin omia artikkeleita.

tanssi1

Kuva 1: John LeFan, Nancy Stark Smith and James Tyler, Mariposa Studio, 1978, © John LeFan.

Lyhyt historia

Tanssilajin synty alkoi Amerikassa vuonna 1972, kun Steve Paxton teki esityksen nimeltä Magnesium Oberlin Collegen miesopiskelijoille, ja jatkui samana vuonna New Yorkissa Contact­–nimisellä esityssarjalla. Contact oli sarja viiden tunnin maratonesityksiä, joissa käytettiin kontakti-improvisaatiota. (2003, 153). Kontakti-improvisaatio on alkanut esitystaiteena ja muuttunut nopeasti yhdeksi sosiaalisen tanssin muodoista, jota harrastetaan ympäri maailman.

Kontakti-improvisaatiota opitaan tanssitunneilla, kursseilla ja festivaaleilla. Tärkein harrastusmuoto on jamit, joihin kokoonnutaan tanssimaan yleensä kerran viikossa.

Määritelmiä

”Yksi kontakti-improvisaation perusajatus on oman kehon käyttämisen nautinto. Toinen periaate on toisen ihmisen kanssa improvisoimisen ennalta–arvaamattomuus ja spontaanius. Tärkeintä kaikessa toiminnassa on, että kumpikin tanssija on vapaa eikä painosta toista.”

– Steve Paxton (1980, 3-4)

“— liikkuvien kehojen kinesteettisten mahdollisuuksien tutkimista. Joskus se on hidasta ja hiljaista, joskus villiä ja atleettista. Se sopii kaikenlaisille uteliaille ihmisille.”

– Ray Chung (contactquarterly.com)

”Kontakti-improvisaatiotekniikka antaa tukea tanssiduetolle. Siinä tutkitaan painoa, kosketusta ja kommunikaatiota, joten siitä ei myöskään ole olemassa yhtä määritelmää eikä tekijänoikeuksia. Kaikki lajin harrastajat, opettajat ja tanssijat osallistuvat sen uudelleen määrittämiseen ja kehittämiseen jatkuvasti.”

– Nancy Stark Smith (contactquarterly.com)

”— tanssilaji, joka perustuu tutkimukseen liittyen kysymykseen: minkälaisia liikkeellisiä mahdollisuuksia on kahdella painoa jakavalla ihmisellä?”

– Joerg Hassmann (2012, 8)

Kontakti-improvisaatiosta löytyy vapautta, mutta samalla se on rajattua. Kaikissa kommenteissa käytetään sanaa tutkimus, joka kuvaa improvisaation uteliaisuutta sekä halua löytää uusia reittejä ja uusia tapoja tehdä. Tärkeä kommenteista nouseva asia on tanssijan oma aktiivisuus ja vastuu, joka tulee vapauden mukana.

Pitkään tanssineen on helppo nähdä, kuka osaa kontakti-improvisaatiota ja kuka ei, mutta yksittäisiä tekniikoita on vaikea nimetä. Tärkeintä tanssissa on kehon kuuntelu sekä sen fyysinen ymmärtäminen ja reagointi, jonka oppimiseen voi mennä monta vuotta.

Lajia tehdään nykyään hyvin monilla eri tavoilla. Sitä yhdistetään muun muassa tangoon, SM-tekniikoihin, erilaisiin somaattisiin menetelmiin, äänityöskentelyyn, esiintymiseen sekä muihin paritansseihin. Monet ammattitanssijat käyttävät kontakti-improvisaation nostoja koreografioissa, mutta eivät harjoita lajia muuten.

Oma kokemus

Kun aloitin aktiivisen kontakti-improvisaation harrastamisen seitsemän vuotta sitten Seattlen jameissa tiistaisin ja sunnuntaisin, paras asia minulle oli tanssin tuoma meditatiivinen flow–tila. Olin hyvin tietoinen omasta liikkumisestani, mutta tanssiduetossa täytyi reagoida toisen ihmisen liikkeisiin, joita oli mahdotonta ennustaa. Flow–tila, liikkumisen tuoma nautinto sekä tanssin psykologinen näkökulma kiinnostavat minua, koska omaa sekä muiden käyttäytymistä jameissa ja eri tansseissa on helppo verrata muihin sosiaalisiin tilanteisiin.

Sosiaaliset tilanteet kärjistyvät lajissa, koska sitä tanssitaan jamitilanteissa, joissa on paljon ihmisiä ja joiden kanssa ollaan lähempänä kuin normaalisti. Jamit ovat tiivistetty sosiaalisten suhteiden pata, jossa mitä tahansa voi tapahtua.

Lopuksi

Joerg Hassmann kirjoittaa artikkelissaan What is Contact Improvisation? – the uniqueness of syncretistic dance form (2012, 7) kontakti-improvisaation avoimuudesta muita lajeja kohtaan. Se on sisäänrakennettu lajiin, koska sen perusperiaate on toisen kuunteleminen ja siihen reagointi. Koska lajilla ei ole tekijänoikeuksia eikä yhtä koulua, jossa tekniikkaa opetetaan, se muuttuu koko ajan. Samalla se on säilyttänyt ytimensä ja on edelleen laji, joka tutkii liikkeen ja kehojen mahdollisuuksia tanssissa.

Minulle kontakti-improvisaatio on nojaamista, hengittämistä ja luonnollista olemista muiden ihmiseläinten kanssa

tanssi2

Kuva 2: Jamit, Kansainvälinen Vilnius CI & Performance Festivaali 2009, Kaisa Kukkonen ja Terhi Rasilo.

 

Kontakti-improvisaatio on tanssilaji, joka ei perustu ennalta määrättyihin liikkeisiin, vaan tanssijoiden väliseen fyysiseen dialogiin.

Steve Paxton, tanssija ja koreografi sekä kontakti-improvisaation isähahmo. Hän käyttänyt kontaktia monissa esityksissään, ollut kehittämässä sitä koko elämänsä ajan ja opettanut ympäri maailmaa (Contact Quarterly, 2006).

Nancy Stark Smith, tanssija, kirjoittaja, koreografi, opettaja sekä tapahtumajärjestäjä. Hän on ollut mukana kontakti-improvisaation kehityksessä sen alusta asti ja perusti Contact Quarterly–lehden 1975 yhdessä Lisa Nelsonin kanssa. Lehti yhdistää tanssijoita, opettajia sekä lajin kehittäjiä edelleen ympäri maailman. (nancystarksmith.com)

Joerg Hassmann, tanssija, opettaja, esiintyjä sekä festivaalijärjestäjä. Hän opettaa lukemattomilla festivaaleilla ja työpajoissa sekä järjestää yhdessä Daniel Wernerin kanssa puolen vuoden mittaista Contact Improvisation Training –kurssia Berliinissä. (dancecontact.de)

Jamit Helsingissä joka viikko sunnuntaisin 18-21 Kaapelitehtaalla.

 

 

Lähteet:

–          Cooper Albright, Gere, 2003, Taken by Surprise: A Dance Improvisation Reader, Wesleyan University Press

–          Hassmann, 2012, Thoughts about Contact Improvisation, the moving body and performing.

–          Contact Quarterly 2006

–          dancecontact.de

–          nancystarksmith.com

–          contactquarterly.com

–          foundsf.org/index.php?title=The_Experiment_Called_Contact_Improvisation (kuva 1)

 

Kaisa Kukkonen

Kirjoitus on tehty osana Kirjallinen viestintä-opintojaksoa.