Tervetuloa Tuottamoon!

Tällä sivustolla esitellään Metropolian kulttuurituottajien osaamista ja tekemistä.

Tutkintonimikkeeseen kulttuurituottaja (AMK) johtavat opinnot antavat perusvalmiudet kulttuurituotannon eri osa-alueilla asiantuntijatehtävissä työskentelemiseen tai yrittäjänä toimimiseen niin kaupallisissa, julkisissa kuin kolmannen sektorin organisaatioissa.

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä.

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta ja tähtää työelämän arvostamaan yksilölliseen ammattitaitoon. Opiskelija erikoistuu tiettyyn kulttuurialaan, tuotannon alueeseen tai kohderyhmään. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä.

Metropolia tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön maan suurimpana ja monipuolisimpana kulttuurialan oppilaitoksena. Tuottajaopiskelijoilla on hyvä kulttuurituntemus, sujuvat matemaattiset ja kielelliset taidot sekä vahva taipumus organisaatiotehtäviin. Opinnot mahdollistavat kulttuurin ja luovan alan työtehtäviin tutustumista, oman osaamisen syventämistä ja verkostoitumista alan tulevaisuuden tekijöihin niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla.


 

Kulttuurituotannon koulutusohjelman opiskelijoiden kesken vallitsevaa yhteisöllisyyttä kuvaa yksi sana: ystävyys. Koulutusohjelman pääkallopaikalla – Hämeentie 153 B:ssä sijaitsevalla Tuottamolla – on kehittynyt lukematon määrä ystävyyssuhteita, verkostoista puhumattakaan. Nämä ystävät ja verkostot tulevat olemaan todella tärkeitä työelämän kannalta. Vaikka opiskelijatoverin erikoisala ei olisi lähelläkään sitä mitä itse olet tekemässä, tiedät kenet voit herättää vaikka keskellä yötä, kun tarvitset kyseisen alan asiantuntijaa.

Kuten vastavalmistunut kulttuurituottaja ja Oranssi RY:n toiminnanjohtaja Aino Toiviainen-Koskinen totesi: ”Ystävyydenverkostot ne vaan vahvistuu Metropoliassa”.

 –Aki Rahkonen, kulttuurituottaja-alumni-