kutu 16 haastattelut

Keitä ovat tuottajat -16?

Oheiset haastattelut on kirjoitettu kulttuurituotannon tutkinnon ensimmäisen vuoden Ammatillinen kirjallinen ilmaisu –opintojaksolla syksyllä 2016. Opiskelijat ovat saaneet palautetta teksteistään ja heillä on ollut mahdollisuus työstää niitä eteenpäin palautteen pohjalta. Jutut julkaistaan haastateltavien ja kirjoittajien luvalla ja opintojaksolle viimeksi palautetussa muodossa.

Tervetuloa tutustumaan kutuihin -16!

KIRMO MANNINEN:

 

 KATI KAUPPINEN: