Opinnäytetyöt

Kulttuurituotannon opinnäytetyöt

Kulttuurituotannon amk-opinnäytetyö on kartoitus, selvitys tai kehittämishanke, jossa etsitään ratkaisuja kulttuurialan tuotannollisten haasteiden ratkaisemiseksi. Opinnäytetyö on aina tilaustyö, joka kuitenkin kumpuaa opiskelijan omista ammatillisista kiinnostuksenkohteista. Vaikka työmme ovat usein tapaustutkimuksia tai kehittämishankkeita jollekin organisaatiolle, on töissämme olennaista sovellettavuus.