Opinnäytetyöt

Moniaistillinen tapahtumakonsepti elämyspalveluna

Elina Forss, Taina Koskinen

Kohtaavatko tapahtuman järjestäjien palvelusuunnitelmat ja asiakkaiden odotukset? Miten palvelu näyttäytyy asiakkaille? Hel Yes! -tapahtuman konseptin ydin on taide- ja muotoilunäyttely, joka on tuotteistettu illalliseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista haastattelua ja vastauksia analysoitiin palvelumuotoilun, palvelukäytettävyyden ja elämyksellisyyden näkökulmista.

Tuloksista ilmeni, että Hel Yes! on ollut aisteja hivelevä elämys, toivottu ja uudenlainen tapahtuma, joka yhdistää muotoilun ja ruoan. Sille on ollut selvä tilaus kulttuuritapahtumien joukossa. Hel Yes! toteuttaa kulttuurisisällön ympärille muotoillun palvelun määritelmän. Konsepti ylittää tutkimuksemme mukaan asiakkaiden odotukset ja tuo suomalaista muotoilua esiin helposti omaksuttavalla tavalla.