Opinnäytetyöt

Tilavuokraus osana Tanssin talon ansaintalogiikkaa. Strategisen kumppanuuden merkitys.

Riitta Aittokallio

Opinnäytetyö on tilaustyö Tanssin talo ry:lle. Tanssin talo ry:n tavoitteena on tanssille soveltuvan, kansainväliset mitat täyttävän tilakokonaisuuden saaminen Suomeen ja näin pyrkiä ratkaisemaan vuosia jatkuneen tanssin kentän harjoitus- ja esiintymistilatarvetta. Helsinkiin suunnitteilla olevan Tanssin talon perusteluina voidaan lisäksi pitää taidetanssin merkitystä osana suomalaista kulttuuria, sen kehitystä ja tulevaisuutta.

Työ on kehittämishanke, jonka tavoitteena on kartoittaa Tanssin talon pitkäaikaisten vuokralaisten konkreettisia tilavaatimuksia ja maksukykyä sekä tällaisen yhteistyön tuomaa
synergiaetua. Työn tulokset ovat konkreettisia lukuja, neliömääriä ja euroja.